CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A parallel multiblock extension to the CALC-BFC code using PVM

Håkan Nilsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1997.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 9924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 97/11