CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weak convergence of finite element approximations of linear stochastic evolution equations with additive noise

Mihaly Kovacs (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stig Larsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Fredrik Lindgren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]


Denna post skapades 2009-09-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 99110

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:37