CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

THE HALLAND MODEL A Trading Zone in Consert with Labour Market Policy and the Construction Industry, Aiming at Regional Sustainable Development

Christer Gustafsson (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2009. ISBN: 978-91-7385-309-5.- 134 + 165 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2009-09-29. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 99103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Bebyggelsevård
Kulturstudier

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2009-10-22
Tid: 10:00
Lokal: Sal 10, Göteborgs Universitets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborg
Opponent: Professor Luigi Fusco Girard, Università Federico II di Napoli, Neapel, Italien

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 2990