CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CFD MODELING OF PRESSURE TRANSIENTS IN THE SPINAL CANAL DURING WHIPLASH MOTION – A PILOT STUDY

Mats Y. Svensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Ola Boström ; Feng Liu (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Junfeng Yang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Cedric Goeury (Institutionen för tillämpad mekanik)
IRCOBI Conference p. 415-418. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The objective of this study was to make use of recent developments in Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling to investigate the pressure phenomena and the hypothesized concomitant vein blood flow that take place in the spinal canal during extension and flexion motion of the cervical spine.

Nyckelord: Whiplash, Neck, Spine, Pressure, BiomechanicsDenna post skapades 2009-09-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 99087

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik
Neurokirurgi

Chalmers infrastruktur