CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Probing X-ray irradiation in the nucleus of NGC 1068 with observations of high-J lines of dense gas tracers

J.P. Pérez-Beaupuits ; M. Spaans ; F.F.S. van der Tak ; Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; S. García-Burillo ; A. Fuente ; A. Usero
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 503 (2009), p. 459-466.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-29. Senast ändrad 2017-01-30.
CPL Pubid: 99086

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur