CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stiffness changes during fatigue of railway steels R8/R8T at ambient and subzero temperatures

Johan Ahlström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
Proceedings of 8th International Conference on Contact Mechanics and Wear of Rail/Wheel Systems, Centro Sviluppe Materiali S.p.A., Firenze, Italy Vol. 1 (2009), p. 7-9.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 99041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur