CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The leaching of NaOH from 4:5-sodium-titanate produced in an autocausticization process: Kinetics and Equilibrium

Tobias Richards (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik) ; Hans Theliander (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Nordic Pulp and Paper Research Journal Vol. 3 (1999), 14, p. 184-192.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Black liquor, Causticization, Gasification, Kinetics, Leaching, Sodium titanteDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-11-27.
CPL Pubid: 9904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur