CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 10. Final Report

Christophe Demazière (Institutionen för reaktorfysik) ; Imre Pázsit (Institutionen för reaktorfysik) ; Carl Sunde (Institutionen för reaktorfysik) ; Johanna Wright (Institutionen för reaktorfysik)
: External organization, 2004. - 72 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 9903

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Energi
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur