CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Erratum: High-resolution spectroscopy of flat-spectrum quasars. I. Redshifted emission and absorption in PKS 2145+067

A. Tappe ; John H. Black (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics Vol. 440 (2005), p. 59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur