CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of detector tube impacting in the BWR Ringhals-1

Carl Sunde (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
International Journal of Nuclear Energy Science and Technology Vol. 2 (2006), 3, p. 189-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: noise analysis, neutron noise, detector impacting, spectral analysis, APSD, coherence, phase, wavelet analysisDenna post skapades 2007-01-08. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9897

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur