CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utilization of Reburn Reactions for NOx Control in Oxy-Fuel Combustion

Fredrik Normann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Klas Andersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
2009 AIChE Annual Meeting, 09AIChE; Nashville, TN; United States; 8 November 2009 through 13 November 2009 (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-09-27. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 98965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Kemisk energiteknik

Chalmers infrastruktur