CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Platinum group element concentrations and osmium isotopic composition in urban airborne particles from Boston, Massachusetts

Sebastien Rauch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Bernhard Peucker-Ehrenbrink ; Harold F. Hemond ; Kristine H. Ek (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Greg Morrison (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Environmental Science & Technology Vol. 39 (2005), 24, p. 8464-8470.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 9896

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tungmetaller och övriga metaller

Chalmers infrastruktur