CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Irregular Repeat Continuous Phase Modulation

Ming Xiao (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Communications Letters (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-20.
CPL Pubid: 9895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient Coding Techniques for Networks & Channels with Transmission Errors