CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Goal-Driven Reasoning in First-Order Logic

Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Philosophical Communications, Department of Philosophy, Gothenburg University 35, (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-27.
CPL Pubid: 98941

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur