CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Design of LDGM Codes for CPM

Ming Xiao (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
IEEE Global Telecommunications Conference, St. Louis, USA (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-07-05.
CPL Pubid: 9894

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur