CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reasoning Processes in Propositional Logic

Claes Strannegård (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Simon Ulfsbäcker (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; David Hedqvist (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Tommy Gärling
Journal of Logic, Language and Information (0925-8531). Vol. 19 (2010), 3, p. 283--314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-27. Senast ändrad 2016-10-31.
CPL Pubid: 98936

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Psykologiska institutionen (GU)

Ämnesområden

Filosofi

Chalmers infrastruktur