CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om konens musik

Palle Dahlstedt (Sektionen för arkitektur)
Kring det svenska millennieminnesmärket (Johan Linton, ed.) p. 46-47. (2000)
[Kapitel]

Artikeln ger en bakgrund till den generativa musik som komponerades av Palle Dahlstedt för Tidsdokumentet, det svenska millenniemonumentet.

Nyckelord: datormusik, komposition, generativ musik, nord modular, algoritmisk komposition, tidsdokumentetDenna post skapades 2009-09-25.
CPL Pubid: 98915

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)
Musikvetenskap

Chalmers infrastruktur