CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental investigation of the flow in the spiral casing and distributor of the Hölleforsen Kaplan turbine model

Håkan Nilsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Urban Andersson ; Sebastian Videhult
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 12 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 9889

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 01/05