CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A validation of parallel multiblock CFD against the GAMM Francis water turbine runner at best efficiency and off-design operating conditions

Håkan Nilsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lars Davidson (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 42 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 9888

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för termo- och fluiddynamik 01/02