CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A compact starburst ring traced by clumpy OH megamaser emission

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Elitzur ; Y. Pihlström
Astronomy & Astrophysics Vol. 443 (2005), p. 383-396.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9883

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur