CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast electron bremsstrahlung in low density, grassy sawtoothing plasmas on JET

Patrik Sandquist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander ; V.G. Kiptily ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; S.E. Sharapov ; JET EFDA contributors and
32nd EPS Conference on Plasma Phys. Tarragona, June 27-July , 2005, ECA Vol. 29C (2005), p. D1.006.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 9882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Suprathermal Electrons and Alfvén Eigenmodes in Sawtoothing Tokamak Plasmas