CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evidence of triggered star formation in G327.3-0.6. Dust-continuum mapping of an infrared dark cloud with P-ArTéMiS

V. Minier ; P. André ; Per Bergman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; F. Motte ; F. Wyrowski ; J. Le Pennec ; L. Rodriguez ; O. Boulade ; E. Doumayrou ; D. Dubreuil ; P. Gallais ; G. Hamon ; P.-O. Lagage ; M. Lortholary ; J. Martignac ; V. Revéret ; H. Roussel ; M. Talvard ; G. Willmann ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 501 (2009), 1, p. 1-4.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 98761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Galaktisk astronomi
Stjärnors bildning och utveckling

Chalmers infrastruktur