CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöfelkostnader - Begrepp, metod och fyra praktikfall. En förstudie

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999.
[Rapport]

Published in series: Report - Management of Construction and FacilitiesDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9873

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur