CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöbarometern för byggsektorn 2002

Henrikke Baumann (COMESA, Miljösystemanalys) ; Birgit Brunklaus (COMESA, Miljösystemanalys) ; Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Anna Kadefors (Institutionen för service management) ; Ann-Charlotte Stenberg (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Liane Thuvander (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 9872

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
Institutionen för service management (1999-2004)
Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology 2003:02