CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Darwin - a mission to detect and search for life on extrasolar planets

C.S. Cockell ; A. Léger ; C.W.M. Fridlund ; T.M. Herbst ; L. Kaltenegger ; René Liseau (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; and 39 coauthors
Astrobiology (1531-1074). Vol. 9 (2009), 1, p. 1-22.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur