CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Importance of reflection of low energy electrons on multipactor susceptibility diagrams for narrow gaps

V.E. Semenov ; E.I. Rakova ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
IEEE Transactions on Plasma Science (0093-3813). Vol. 37 (2009), 9, p. 1774.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98691

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur