CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulations of multipactor thresholds in shielded microstrip lines

V.E. Semenov ; E.I. Rakova ; A.G. Sazontov ; I.M. Nefedov ; V.I. Pozdnyakova ; I.A. Shereshevskii ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Journal of Physics D: Applied Physics (0022-3727). Vol. 42 (2009), p. 205204.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98688

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur