CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of anomalous and neoclassical contributions to core particle transport in tokamak discharges

Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; G. Bateman ; Annika Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; W.A. Houlberg ; A.H. Kritz ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
31th EPS Conference, London 2004, European Physical Society Vol. 28G (2004), p. Paper P5.187.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur