CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown in a gas-filled rectangular resonator cavity

Joel Rasch (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; J. Puech
Journal of Physics D: Applied Physics (0022-3727). Vol. 42 (2009), p. 055210.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 98673

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microwave Breakdown in Inhomogeneous Fields


Microwave Gas and Multipactor Breakdown in Inhomogeneous Fields