CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predictive modelling of electron temperature modulation experiments in JET L and H mode plasmas

P. Mantica ; T. Tala ; F. Imbeaux ; M. Nora ; V. Parail ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; EFTA-JET contributors and
31th EPS Conference, London 2004, European Physical Society Vol. 28G (2004), p. Paper P1.153.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur