CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of methods for studying environmental errors in building and civil engineering projects

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Per-Erik Josephson (COMESA, Byggnadsekonomi)
Proceedings of the Nordic Seminar on Construction Economics and Organization 12-13 April 1999 p. 137-144. (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9866

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur