CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling ozone fluxes to forests for risk assessment: status and prospects

J. P. Tuovinen ; L. Emberson ; David Simpson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
Annals of Forest Science (1286-4560). Vol. 66 (2009), p. 401.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-24. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2009-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur