CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Life Cycle Costing (LCC) - a managerial environmental accounting tool for building projects?

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi)
Proceedings of International Conference Sustainable Building 2000 p. 673-675. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9863

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur