CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Communicating Sustainable Building: The Image Conveyed in Media

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Paula Femenias (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Proceedings of The 10th International Conference of the Greening of Industry network: "Corparate Social Responsibility - Governance for Sustainability" (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 9862

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur