CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discursive features of sustainable building in media

Pernilla Gluch (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Paula Femenias (Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Proceedings of International Conference of Sustainable Building 2002 p. 191. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 9861

 

Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur