CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Odin blickar uppåt

Åke Hjalmarson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Aa. Sandqvist
Forskning & Framsteg (0015-7937). 4, p. 30-34. (2009)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-09-23.
CPL Pubid: 98571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur