CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A differentially rotating disc in a high-mass protostellar system

M.R. Pestalozzi ; M. Elitzur ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 501 (2009), p. 999-1011.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 98569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur