CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prestellar and protostellar cores in Orion B9

O. Miettinen ; J. Harju ; L.K. Haikala ; J. Kainulainen ; Lars E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 500 (2009), p. 845-860.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-23. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98568

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur