CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient Behavior of Turbulent Scalar Transport in Premixed Flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
THMT'09, Proceedings of the International Symposium Turbulence, Heat and Mass Transfer 6, ``Sapienza" University of Rome, Italy, September 14-18, 2009 p. 1-12. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-23.
CPL Pubid: 98521

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur