CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication

Bertil Nilsson ; Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
2009. - 15 s. s.
[Rapport]


Denna post skapades 2009-09-23. Senast ändrad 2014-05-28.
CPL Pubid: 98520

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2009:35