CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO in OH/IR stars close to the Galactic centre (Research Note)

Anders Winnberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; S. Deguchi ; M.J. Reid ; J. Nakashima ; Hans Olofsson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; H.J. Habing
Astronomy & Astrophysics (0004-6361). Vol. 497 (2009), p. 177-181.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-23. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 98513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur