CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Confined energy states in quantum dots detected by a resonant differential capacitance method

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaniewska ; M Kaczmarczyk
Applied Physics Letters (0003-6951). Vol. 95 (2009), 1, p. 013104.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-22. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 98508

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur