CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limitations in future high-k materials

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
NANOSIL Workshop at ESSDERC, Athens, Sept. 14 - 18, 2009 (Invited) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-22.
CPL Pubid: 98504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur