CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of temperature ratio on JET transport in hot ion and hot electron regimes

Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; E. Asp ; X. Garbet ; P. Mantica ; V. Parail ; P. Thomas ; W. Suttrop ; T. Tala
31th EPS Conference, London 2004, European Physical Society Vol. 28G (2004), p. P1.160.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 9850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur