CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Progress in Understanding Heat Transport at JET

P. Mantica ; X. Garbet ; C. Angioni ; E. Asp ; M. de Baar ; Y. Baranov ; R. Budny ; J.G. Cordey ; F. Crisanti ; N. et al Hawkes ; Hans Nordman (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
20th IAEA Fusion Energy Conference, Villamoura, Portugal November 1-6 2004, IAEA p. Paper EX/P6-18. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 9849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur