CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ design: parasitic effects

Samuel Intiso (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Irina Kataeva (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
EUCAS 2005 Wien (2005)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 9848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur