CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mathematical Modelling for Software Engineering Students

Dag Wedelin (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Pedagogical Papers Series (1654-3009). Vol. Spring 2009 (2009),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-09-22. Senast ändrad 2013-08-14.
CPL Pubid: 98477

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Annan matematik
Pedagogik

Chalmers infrastruktur