CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RSFQ circuits for low noise mk operation

Samuel Intiso (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Jukka Pekola ; Alexander Savin ; Anna Kidiyarova-Shevchenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Superconductor Science and Technology (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 9847

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Design of superconductor digital circuits for a 30 GHz DSP and for interface to qubits