CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimized Selection of Processing Routes for Sintered Parts Manufacture: A Component-Oriented Approach

Sepehr Hatami (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Roland Stolt (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Advances in Powder Metallurgy and Particulate Materials Vol. 2 (2009), Part 13,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-09-22. Senast ändrad 2010-03-25.
CPL Pubid: 98466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur