CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anomalous particle and impurity transport in JET and implications for ITER

H. Weisen ; C. Angioni ; A. Bortolon ; C. Bourdelle ; L. et al Carraro ; Jan Weiland (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
20th IAEA Fusion Energy Conference, Villamoura, Portugal November 1-6, 2004, IAEA p. Paper EX/P6-31. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-09-04.
CPL Pubid: 9846

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur